Home MANGA Tạo tác thời gian

Tạo tác thời gian

Đọc truyện Tạo tác thời gian full miễn phí được cập nhật nhanh nhất tại Ngontinhay.com. Review Tạo tác thời gian, Tạo tác thời gian review mới nhất và hay nhất chỉ có tại Ngontinhhay.com.

Đọc truyện Tạo tác thời gian full miễn phí được cập nhật nhanh nhất tại Ngontinhay.com. Review Tạo tác thời gian, Tạo tác thời gian review mới nhất và hay nhất chỉ có tại Ngontinhhay.com.

Trong lúc nhất thời hộ quốc đại tướng quân trở thành Vũ khúc hạ phàm trong miệng các lão bá tánh, ba con trai của hắn cũng là thiên binh thiên tướng chuyển thế, bởi vì đương kim bệ hạ anh minh thần võ, là minh quân trăm năm khó gặp, cho nên cố ý hạ phàm để phò tá minh quân, trợ giúp triều Tấn phồn vinh hưng thịnh, bát phương đến chầu.
Bất kể nói thế nào, tóm lại chính là bệ hạ thật anh minh, hộ quốc đại tướng quân hạ phàm cũng vất vả.

Bạn có muốn đọc thêm truyện: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *