Home MANGA Lui ra để trẫm đến!

Lui ra để trẫm đến!

Đọc truyện Lui ra để trẫm đến! full miễn phí được cập nhật nhanh nhất tại Ngontinhay.com. Review Lui ra để trẫm đến!, Lui ra, để trẫm đến! review mới nhất và hay nhất chỉ có tại Ngontinhhay.com.

Đọc truyện Lui ra để trẫm đến! full miễn phí được cập nhật nhanh nhất tại Ngontinhay.com. Review Lui ra để trẫm đến!, Lui ra, để trẫm đến! review mới nhất và hay nhất chỉ có tại Ngontinhhay.com.

Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất phản khoa học. Thần thạch trên trời rơi xuống, trăm quốc tương tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn biển. Tiểu bạch kiểm cô cho là, 1 câu “Hoành thương thúc ngựa”, 1 giây sau mũ giáp phụ thân, trường thương trong tay, 1 người thành quân, thiên quân vạn mã khả năng gϊếŧ thất tiến thất xuất! _Thất tiến thất xuất: Dựa thuyết con trai Lưu Bị bị quân Tào bao vây, tướng soái Triệu Vân vì cứu ấu chủ Lưu Thiền bảy lần vào vòng vây quân Tào bảy lần gϊếŧ ra. Quỷ lao bệnh trong mắt cô, miệng niệm “Tinh la kỳ bố”*, Trời xanh như lọng tròn, đất đai tựa cuộc cờ, bài binh bố trận, hạ bút thành văn! _Tinh la kỳ bố: Bày ra như sao giăng rợp trời, các quân cờ trên bàn cờ, tưởng tượng số lượng phổ biến phân bố rộng. Đây cmn đâu thể tính phản khoa học! Rõ ràng là ván quan tài khoa học bị thần học đóng đinh! Mà cô — “Chủ công, Bắc Quận đại hạn, hay ngài khóc một lúc?” Thẩm Đường: “…” “Chủ công, Nam Châu lũ lụt, hay ngài cười cười rộng rãi cho vơi?” Thẩm Đường: “…” – – — — — Nhìn mười bát cơm lớn bị cô chén còn sạch bong hơn bản mặt và một đám thôn dân cả ngày sinh sự thị phi gào khóc đòi ăn không mang ý tốt, thôn trưởng Thẩm Đường có vong linh họa sĩ nghi là quan tài cơm chuyển thế buộc buộc phải từ bỏ bút vẽ yêu dấu bị ép nhận lời dấn thân lên con đường chư hầu.

Bạn có muốn đọc thêm truyện: Cục cưng có chiêu diệp thiếu sủng vợ tận trời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *